TENS ger en biverkningsfri smärtlindring.

TENS ger en biverkningsfri smärtlindring.

För att beställa vår TENS apparat vänligen gå in på vår webshop. Våra produkter kombinerar TENS med EMS s.k. TENS/EMS vilket både ger en smärtreducering samt en transport av slaggprodukter bort från det smärtdrabbade stället.

När man skall behandla ett smärttillstånd kan man välja mellan att behandla med läkemedel eller utan läkemedel. Att behandla med läkemedel kallar man för att utföra en farmakologisk behandling. Övriga sätt som inte innefattar läkemedels behandling kallas för en icke farmakologisk behandling. TENS
tillhör denna kategori som dessutom innefattar följande metoder:

 • Elektroterapi av olika typer.
 • TENS (transkutan elektrisk nerv stimulering)
 • Fysisk aktivitet, träning.
 • Massage
 • Värme
 • Kyla
 • Akupunktur
 • Ryggmärgsstimulering (SCS)
 • Mental träning
 • Avslappningsövningar
 • Psykologiska behandlingsmetoder t.ex. kognitiv beteendeterapi som brukar kallas KBT.

TENS samt några typer av elektroterapi däribland elektrisk muskelstimulering, EMS bygger på svaga strömmar som genereras av en apparat och som förs över till huden genom elektroder. Elektroderna kan vara av två olika typer, torra som man får påföra en gel varje gång då de används eller av gelétyp där de redan har ett geléaktigt membran som likt ett klistermärke sätts på huden. De av gelétyp brukar räcka omkring 20 gånger innan man behöver byta ut dem.

Då man inte önskar att strömmen hela tiden flyter åt samma håll och tar med sig laddade partiklar såsom näringsämnen eller andra joner så använder apparaten sig av en växelström där elektronerna hela tiden byter riktning. Intressant att notera är att redan för några hundra år sedan så kom man på att muskler på en död groda kunde fås att hoppa om man kopplade dem till ett primitivt batteri, en s.k. galvanisk cell bestående av två olika metaller och en elektrolyt. Mannen som upptäckte detta var Italienaren Luigi Galvani och året var 1762.

Kroppens inre motstånd bestämmer till viss del hur man upplever en TENS behandling. Även hudens fuktighet och typ påverkar upplevelsen. Fett har ett annat motstånd än muskler så detta leder till att upplevelsen blir annorlunda för olika personer. Kroppen har dessutom ett muskelminne som hela tiden lär sig nya saker och om man hela tiden upprepar samma program med en viss typ av strömmar och frekvens så lär sig kroppen detta och reagerar inte lika starkt på stimuli som innan.

Smärttillstånd kan vara av två olika typer:

 • Nociceptiv, vävnadsskadesmärta.
 • Neurogen, neuropatisk smärta.

Den nociceptiva smärtan har oftast sitt ursprung i leder, skelett, hud eller muskler. Man brukar även innefatta inflammatorisk smärta till denna typen.

Neurogen smärta är en smärta som utgår från en skada i nervsystemet och är oftast av långvarig karaktär och svårdiagnosticerad. Man kan dessutom dela in den beroende på var den har sitt ursprung antingen central nervsmärta som har sitt ursprung i hjärna eller ryggmärg eller perifer nervsmärta som har sitt ursprung i övriga nerver. (Jämför centrala nervsystemet, CNS samt perifera nervsystemet.)

Vid ett smärttillstånd kan TENS visa sig vara effektivt som ensam behandlingsform men man kan mycket väl pröva sig fram och kombinera TENS med både farmakologisk behandling samt icke farmakologiska behandlingar.

Att kombinera TENS med EMS s.k. TENS/EMS är särskilt intressant då man både får en smärtreducering samt en transport av slaggprodukter bort från det smärtdrabbade stället. Borttransporten sker via blodet som genom att musklerna kontraheras respektive slappnar av genererar en borttransport via blodet.

TENS/EMS kan behandla följande smärtsymptom

 • Ryggvärk
 • Knäsmärta
 • Golfarmbåge
 • Tennisarmbåge
 • Nacke och smärta i skuldror.
 • Mensvärk
 • Magont
 • Spänningshuvudvärk
 • Musarm

TENS/EMS kan användas vid rehabilitering av:

 • Korsbandsskada
 • Ledbandsskada
 • Knäartros
 • Stroke

TENS/EMS kan hjälpa mot:

 • Illamående
 • Bensår
 • Fönstertittarsjuka
 • Schlatter

TENS/EMS ger dig allmänt följande effekter:

 • Gör dina spända muskler mjuka och elastiska.
 • Ökar blodcirkulationen i musklerna och transporterar bort slaggprodukter.
 • Ökar lymfcirkulationen.
 • Verkar stärkande på immunförsvaret.
 • Ger dig en avslappnande effekt på kroppen
 • Andningen påverkas och blir djupare och lugnare.
 • Ökar utsöndringen av vätska och restprodukter från kroppen, utrensande.
 • Inducerar en ökad kroppskännedom.
 • Motverkar ärrbildningar efter skador på muskelvävnad.
 • Ger en god effekt på träningsvärk.
 • Kan motverka spänningar vid olika smärttillstånd.
 • Motverkar stress och hjälper till att bibehålla ditt lugn vid pressade situationer.
 • Har en lugnande och stärkande effekt på nervsystemet.
 • Din koncentrationsförmåga ökar.
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande.

Köpguide / Vid köp av en TENS/EMS apparat bör du ställa följande frågor:

 • Hur lätthanterlig är den?
 • Hur många elektroder behöver jag för att kunna behandla mina symptom?
 • Vad är jag beredd att betala för att testa någonting för mig helt nytt?
 • Vad kostar nya elektroder?
 • Vilka garantier finns?
 • Finns reservdelar?
 • Hur lätt är det att få kontakt och support av affären?
 • Granska produktbeskrivning och specifikationer, titta igenom manualen om tillverkaren har lagt ut den på nätet. Oftast saknas en ordentlig produktbeskrivning och du förväntas köpa grisen i säcken. Tänk då på att du kan använda din ångerrätt och få pengarna tillbaka om du inte använt artikeln.
 


(Lämna tom)